Products

Cestnú nákladnú dopravu vykonávame v súvislosti s podnikaním pre vlastnú potrebu, ale aj ako prevádzkovanie živnosti na základe vydaného oprávnenia. Toto oprávnenie sa vzťahuje na územie celej SR, ako aj na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy v okolitých krajinách. Náš automobilový park tvoria vozidlá skriňové, izotermické, ako aj plachtové s úžitkovou hmotnosťou do 15 ton s možnosťou použitia vleku. Všetky vozidlá sú pravidelne kontrolované, v dobrom technickom stave a sú pripravené splniť vaše dopravné požiadavky.