Products

Cestnú nákladnú dopravu prevádzkujeme na základe vydanej licencie Spoločenstva pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu č. POMN008985000000.

Disponujeme aj povolením na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 5 – č. 9/2013/03044. Náš autopark tvorí 5 nákladných plachtových, valníkových vozidiel s celkovou hmotnosťou od 7 do 12 t., ktoré sú označené svojim obchodným menom. Prevádzkované vozidlá parkujeme a garážujeme v priestoroch technickej základne vybavenej aj na údržbu a technickú kontrolu.

Zamestnávame ved. dopravy, ktorý má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. POOO000335010000. V zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. máme uzatvorené poistenie vnútroštátnej prepravy poist. č. 6576390483 – poisťovňa Kooperatíva. Prepravný poriadok je umiestnený na oddelení Dopravy, nakoľko cestnú nákladnú dopravu prevádzkujeme výlučne pre vlastné potreby.