Certifikáty

PRELIKA, a. s. Prešov
Image module

Kvalitu svojich výrobkov spoločnosť zabezpečuje stálym systémom kontroly, ktorý riadi vlastné laboratórium. Spoločnosť má zavedený a realizuje kontrolný systém HACCP.
Na základe dosahovaných výsledkov má spoločnosť zavedený integrovaný systému riadenia kvality podľa noriem ISO.