Súčasnosť

PRELIKA, a. s. Prešov
Image module

Spoločnosť PRELIKA, a. s. Prešov, so sídlom Prešov, Protifašistických bojovníkov 4 bola založená 16.6.2000 a do Obchodného registra pri Okresnom súde v Prešove bola zapísaná 2.augusta 2000.

Naša akciová spoločnosť pôsobí v nasledovných predmetoch činnosti: výroba strojov pre potravinársky priemysel, výroba nealkoholických nápojov, výroba liehovín, výroba octu, výroba vína, výroba horčice, výroba ľadu, obchodná činnosť, cestná nákladná doprava.

Základné zámery akciovej spoločnosti možno definovať v nasledujúcich bodoch:

 • produkovať a predávať alkoholické nápoje, ocot, horčicu, nealkoholické nápoje, stroje a strojné zariadenia, a tým spĺňať požiadavky zákazníkov.
 • vytvárať činnosťou všetkých zamestnacov spoločnosti ekonomické efekty, vedúce ku zveľaďovaniu majetku akciovej spoločnosti a k primeranému uspokojovaniu akcionárov – vlastníkov.
 • poskytovať vlastným zamestnancom pracovné prostredie a príležitosť na ich seberealizáciu v oblasti ich profesných a osobných cieľov.
 • Stabilizovať a rozvíjať postavenie v rozhodujúcich oblastiach podnikania na území SR.

Hlavnou aktivitou spoločnosti je výroba, zušľachťovanie a predaj v kategóriách:

1
Alkoholické nápoje
 • značkové
 • konzumné
 • ovocné destiláty
 • likéry
 • darčekové balenie
2
Ocot kvasný

liehový a jablkový

 • 10 % voľný pre potreby ďalších spracovateľov
 • 8 % a 5% balený pre malospotrebiteľov
 • čistiaci prostriedok na báze octu
3
Horčica
 • plnotučná
 • kremžská
 • viaceré druhy ochutených horčíc
4
Vlastné ovocné destiláty
 • jahodovica, malinovica, ribezľovica
 • vínne a jablkové destiláty
 • borovičkové destiláty

Spoločnosť založila vlastný ovocný liehovar a to v spolupráci s poľnohospodársko – ovocinárskou prvovýrobou so zámerom získavať kvalitné ovocné a iné destiláty pre vlastnú potrebu, resp. ich predaj ďalším výrobcom.

Svoje výrobné a odbytové úlohy spoločnosť zabezpečuje v rozhodnej miere vlastnými kmeňovými zamestnancami. Jednotlivé nárazové potreby zvýšeného počtu výrobných pracovníkov sú riešené formou brigád pracovníkmi už zaškolenými, resp. rodinnými príslušníkmi kmeňových zamestnancov.

Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva do stovky zamestnacov, pričom osobitné činnosti zabezpečuje dodávateľsky. Je potrebné konštatovať, že stav zamestnávania je stabilizovaný s predpokladom primeraného nárastu v nadväznosti na rozširovanie výrobných kapacít.

V rámci modernizácie technického a technologického procesu spoločnosť od svojho vzniku preinvestovala cez 14 mil.Sk (výroba liehovín, modernizácia plniacich liniek, výroba malého balenia – špeciálne plnenia, technologická úprava octárne, podstatná zmena pri výrobe a dodávke tepla a teplej vody ).

Spoločnosť disponuje vlastným autoparkom, ktorý zahŕňa osobnú dopravu, nákladnú dopravu a skupinu vysokozdvižných vozíkov. Iba za predchádzajúci rok ubehli vodiči nákladnej autodopravy spoločnosti bez vážnejších dopravných nehôd vyše 250.000 km a prepravili takmer 10.000 ton výrobkov.

Dosahované výsledky v kvalitatívnych aj kvantitatívnych ukazovateľoch spoločnosť radí medzi stabilných producentov v potravinárskom priemysle Slovenskej republiky. Spoločnosť svoje výrobky dodáva do širokej obchodnej siete v rámci celého Slovenska a to prostredníctvom veľkoobchodov, obchodných reťazcov, ako aj dodávkami priamo maloodberateľom.

Kvalitu svojich výrobkov spoločnosť zabezpečuje stálym systémom kontroly, ktorý riadi vlastné laboratórium. Spoločnosť má zavedený a realizuje kontrolný systém HACCP. Na základe dosahovaných výsledkov má spoločnosť zavedený integrovaný systému riadenia kvality podľa noriem ISO.

Po tomto krátkom predstavení našej akciovej spoločnosti, Vám prajeme príjemné „surfovanie“ po stránkach, ktoré Vám prinášajú pohľad na naše výrobky, našu spoločnosť, naše radosti aj starosti.

Prajeme dobré „spojenie“ a príjemný deň.

 

Ing. Martin Lipták
riaditeľ akciovej spoločnosti